Austjord Musikkorps stiftet 1984!

"Unnfanget på nordsi'a"
Les intervju med stifterne....


Styret innkaller til årsmøte 17. februar 2021, kl. 18.00 på Austjord.
Øvelsene 20. og 27. januar avlyses. Neste øvelse blir onsdag 3. februar.

Øvelses- og spille-programmet for våren 2021.
Les mer ...."


besøk i 2014