Austjord Musikkorps stiftet 1984!

"Unnfanget på nordsi'a"
Les intervju med stifterne....
P.g.a. fare for koronavirus-smitte
er all virksomhet i Austjord musikkorps
avlyst til etter påske.Øvelses- og spille-programmet for våren 2020 finner du her.
Les mer ...."


besøk i 2014