Austjord Musikkorps stiftet 1984!

"Unnfanget på nordsi'a"
Les intervju med stifterne....Vi flytter tilbake til våre tidligere øvingslokaler
på Austjord i løpet av sommeren.

Onsdag 21. februar d.å., kl. 18.00, gjennomførte Austjord musikkorps sitt årsmøte.
Les mer her ....
"


besøk i 2014