Austjord Musikkorps stiftet 1984!

"Unnfanget på nordsi'a"
Les intervju med stifterne....Styret i Austjord musikkorps innkaller til årsmøte 2018
i kantina på Ringerike rådhus, onsdag 21. februar d.å., kl. 18.00.
Les mer her ....
"


besøk i 2014