Austjord Musikkorps stiftet 1984!

"Unnfanget på nordsi'a"
Les intervju med stifterne....


Styret innkaller til digitalt årsmøte 17. februar 2021, kl. 18.00.
Øvelsene avlyses til etter vinterferien. Neste øvelse blir onsdag 10. mars kl. 17.00.

Øvelses- og spille-programmet for våren 2021.
Les mer ...."


besøk i 2014