Årsmøte 2019.Årsmøte 2019 i Austjord musikkorps ble avholdt onsdag 20. februar 2019, kl. 18.00.
Møtet ble holdt i gymsalen på Austjord.

Følgende saker ble behandlet:

1. Valg av møteleder og møtereferent

2. Valg av to personer til å underskrive protokollen.

3. Årsberetning 2018

4. Årsregnskap 2018

5. Fastsetting av kontingent for 2019

6. Innkomne saker

7. Valg.

Protokoll fra årsmøte i Austjord musikkorps på Austjord 20. februar 2019 klokka 18.00
Til stede: Alle musikantene,styret (unntatt Sissel H, Sissel T og Erling Fodnæss), dirigent, instruktør og Reidun Hagen.
1.Valg av møteleder og referent. Roar ble valgt som møteleder. Gro ble valgt som referent.
2. Valg av 2 repr. som sammen med møteleder skal godkjenne og underskrive protokollen Thor og Morten valgt til å underskrive protokollen sammen med møteleder.
3. Årsberetning for 2O18. Anne - ikke Runar - har vært musikantenes representant i styret. Dette rettes. Årsmeldingen ble enstemmig godkj
(Se årsberetningen nedenfor.)
4. Årsregnskap for 2018. Kasserer gjennomgikk årsregnskapet, inkludert noter og revisjonsberetning.
Vi hadde også i fjor et "hyggelig" økonomisk år. Vi kom ut med et overskudd på driften på 35.402,88 kroner. Regnskap m/noter samt revisjonsberetning vedlagt. Årsmøtet sluttet seg enstemmig til regnskapet.
5. Fostsetting av kontingenlen for 2019. Styret foreslår ot kontingenten beholdes på 2.000 kroner.
Summen dekker også egenandeler ved aktiviteter til reiser som korpset deltar på. Årsmøtet sluttet seg enstemmig til dette.
6. Innkomne saker. Det er ikke kommet inn saker til behandling til årsmøtet.
7. Valg Roar foreslo valgkomiteens innstilling (vedlagt). Årsmøtet sluttet seg enstemmig til innstillingen
og gir styret fullmakt til å finne en varamedlem som erstatter Erling Fodnaess.
Musikantene har foreslått at Morten blir musikantenes representant. Han ble ensternmig valgt. Styret konstituerer seg sjøl. Styret fortsetter også som valgkomite.
Austjord 2O.februar 2019.
Morten Hagen Johannesen, Thor Andersen, Roar Hammerstad (underskrifter).

Valgkomiteens innstilling:
Følgende personer er på valg/ikke på valg:
Leder: Roar Hammerstad, leder (ikke på valg)
Styremedlemmer: Sissel S. Haumann (ikke på valg)
Thor Andersen (på valg). Forslag om gjenvalg.
Sissel Torgersen (ikke på valg)
Sverre Eriksen (på valg). Forslag om gjenvalg.
Gro E. Hammerstad (på valg). Forslag om Reidun Hagen som nytt styremedlem.
Musikantenes representant utpekes av musikantene selv for ett år av gangen.
Varamedlemmer til styret: Erling Fodnæss (på valg). Forslag om at syret finner fram til nytt varamedlem.
Leif Arne Hunderi (ikke på valg)
Styret konstituerer seg selv.
Revisor: Kjell Raastad(på valg). Forslag om gjenvalg.
Ny valgkomite skal også velges.

Årsmelding for Austjord musikkorps 2018
Korpset: Korpset hadde ved utgangen av året 15 medlemmer i hovedkorpset. Vi har ingen nye aspiranter, men flere av musikantene trenger litt «ekstraservice» innimellom, så det er fortsatt behov for en instruktør. Korpset startet året med øvelser i kjelleren på Ringerike rådhus. Vi måtte flytte dit i 2017, fordi Ringerike kommune skulle ta i bruk lokalene til eget formål. Lokalene på rådhuset var dårlig egnet som øvingslokaler og vi startet tidlig på året å sjekke muligheten for å flytte tilbake til Austjord. Gymsalen har jo hele tiden vært tilgjengelig. Det var lagerplass for instrumenter og annet utstyr som var utfordringen. Etter at styreleder hadde hatt en rekke møter og telefoner med ulike personer i kommunen, der det fra vår side ble pekt på ledige arealer i garderobeområdet ved siden av gymsalen, skar spesialrådgiver Sveinung Homme gjennom byråkratiet og vi fikk komme tilbake. Kommunen hadde imidlertid ikke penger til å tilrettelegge for lagerplass, men dette gjorde vi for egen regning. Vi har nå fått et rom som er greit nok til vårt formål, instrumenter og utstyr ble flyttet tilbake på dugnad i forbindelse med spilling på AKA den 17. juni. Da øvelsene startet igjen etter sommerferien, var vi kommet «hjem». Både dirigent og musikanter gleder seg over dette, selv om det betyr at noen får litt lenger transport til og fra øvelse. Vi har nå en skriftlig avtale om å bruke disse lokalene vederlagsfritt. Dirigent og instruktør har også dette året vært henholdsvis Yngve Rubach og Jahn Nørve.
Aktiviteter i korpset * Året startet med øvelse den 3. januar, etter en lang juleferie. * Vår første opptreden hadde vi den 7. februar på Solborg, der vi også øvde en liten time i forkant. Etter en halv times konsert ble vi tradisjonen tro invitert på kaffe og kaker i kjellerstua som avslutning på kvelden. Spillingen på Solborg har blitt en hyggelig tradisjon. * Også i 2018 har vi samarbeidet med Haug musikkorps. Vi hadde fellesøvelse med dem 7. mars. I den forbindelse lånte vi gymsal og kantine på Austjord. Lokalene på rådhuset er helt uegnet for en slik samling. 14. mars dro vi til Bærum og øvde sammen med Haug. * For sjuende gang munnet fellesøvingen ut i en konsert i Bysalen Amfi sammen med Hønefoss ungdomskorps. Ringerike Janitsjar hadde ikke anledning til å være med denne gangen. Konserten ble gjennomført 21. mars med salen full av folk – en stor inspirasjon for våre to spesialkorps * I år bestilte vi billetter til Militær Tattoo i Oslo Spektrum og lasta hele gjengen og noen til inn i buss med Thor bak rattet og fikk en flott opplevelse. Dagen ble avsluttet på Egon i Sandvika – og vi spiste til pizza til vi nesten sprakk. * En hyggelig tradisjon har det også blitt å spille på avslutningen av aktivitetsuka ved Ringerike folkehøgskole. Så også dette året. * Så var plutselig 17. mai der. De siste årene har vi møtte opp på Søndre torg og marsjert derfra og ned i Søndre park. De blir stadig eldre disse musikantene våre, og noen er ikke lenger så spreke til beins. Det så en stund ut til at vi måtte droppe marsjeringen helt i 2018, men dirigenten mente til slutt vi skulle prøve, og det gikk noenlunde greit. Som vanlig ble det Pizza på Salt og Pepper etter barnetoget. Konserten med Hønefoss ungdomskorps på Søndre torg ble gjennomført på tradisjonelt vis og samlet som vanlig mye folk på torget. Været var også snille med oss denne dagen. * Årets korpstur ble deltagelse på korpsfestival på Lillehammer 26. mai i regi av Utsiktsbakken brassband. Dagen ble nok litt i lengste laget, for vi valgte å reise hjem på lørdagskvelden i stedet for å overnatte. * Siste øvelse før sommerferien var 13. juni i år. Egentlig skulle vi holdt på til den 20., men dirigenten fikk fri på grunn av andre gjøremål. * Likevel ble det ikke helt ferie. Vi ble spurt om å spille på AKA Arena 17. juni der AKA og HBK inviterte til supersøndag. Vi kunne jo ikke si nei til en solid sponsor! Vi spilte i forkant av damenes kamp mot Høybråten og Stovner. HBK-damene vant 3 – 1. Gutta – som spilte senere på dagen – tapte 1 – 2 mot Raufoss. Bare så det er nevnt. * Første øvelse etter sommerferien var 29. august, men da var vi allerede i gang. Vi spilte på Bjerkelyfestivalen den 22. august. * Vi spilte også i år under åpningen av Ringeriksdagen i Hønefoss sentrum. Dagen arrangeres alltid første lørdag i september og i år var dette 1. september. Mye folk i byen og en fin dag å vise fram korpset på. * I fjor spilte vi hos Jevnaker aktivitetssenter. I år var vi på Jevnaker omsorgs- og rehabiliteringssenter. Flere tok turen innom kantina for å høre på oss, og vi fikk servert kaffe og kaker etter endt innsats. * 29. november var vi igjen på plass i Torsdagsklubben på Hov gård etter et års opphold. Det var koselig. * Vi inviterte også i år oss sjøl til å spille under julemessa i Ullerål kirke, og de tar oss alltid vel imot. * Å avslutte året uten julebord går ikke an. Siden Ciro har lagt ned driften, falt valget i år på Grand Hotel. Der var det skikkelig trivelig å være – og ikke minst – god mat! Og nissen fant oss jammen der også, med posesekken sin.
Styret: Årsmøte ble holdt i kantina på Ringerike rådhus 21. februar 2018. Styret har i 2018 bestått av: Roar Hammerstad, leder Thor Andersen, kasserer Gro E. Hammerstad, sekretær Sissel S. Haumann, styremedlem Sverre Eriksen, styremedlem Sissel Torgersen, styremedlem Runar Evensen Møtende varamedlemmer: Erling Fodnæss Leif Arne Hunderi
Styret har trappet ned på møtefrekvensen og har i årsmøteperioden hatt bare fire møter. Dette er tilstrekkelig til å drifte korpset i et år som har vært på det jevne, uten de store utfordringer. Oppmøtet i styret har vært god blant de faste medlemmene. Varamedlemmer innkalles til hvert styremøte. Erling Fodnæss har ikke møtt og har heller ikke meldt forfall. * Det ble kjøpt inn et nytt tenorhorn i fjor * Økonomien i korpset er god, takket være god støtte fra små og store bidragsytere. Spesielt vil vi nevne Håkon Tronrud, Sparebank1 Ringerike Hadeland, Aka og Helgelandsmoen næringspark. Det vises ellers til regnskapet. Styret takker dirigent, instruktør, korpsmedlemmer og venner av korpset for et godt driftsår for korpset, og ønsker det nye styret lykke til. Austjord februar 2019. På vegne av styret Gro E. Hammerstad /sign./ Sekretær

/