Årsmøte 19. februar 2020.Styret i Austjord musikkorps innkaller med dette til årsmøte i korpset
onsdag 19. februar 2020, kl. 18.00.
Årsmøtet skjer på Austjord.

Følgende saker skal behandles:

1. Valg av møteleder og møtereferent

2. Valg av to personer til å underskrive protokollen.

3. Årsberetning 2019

4. Årsregnskap 2019

5. Fastsetting av kontingent for 2020

6. Innkomne saker

7. Valg.


Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være innsendt til styret innen 5. februar.