Kongens fortjenestemedalje til Jahn Nørve.

Austjord spilte for Ringerike kommunestyre 29. september og
i den anledningen overrasket ordfører Kjell Hansen med å tildele Kongens fortjenestemedalje til Jahn Nørve.


Austjord musikkorps er et av 6 spesialkorps for utviklingshemmede i Norge,
og det eneste som ikke benytter støttemusikere.
Her er det reint lag, med kun utviklingshemmede musikere.
Korpset teller i dag 17 medlemmer og dirigent de seneste 22 årene har vært Yngve Rubach.
Helt siden korpset ble etablert i 1984 har Jahn Nørve hjulpet til
på frivillig basis med å trene opp nye aspiranter.
29. september, var Austjord musikkorps invitert
av ordføreren til å spille for kommunestyret i Ringerike.
I forbindelse med kommunestyrets møte kunne ordfører Kjell Hansen overraske med å tildele Jahn Nørve Kongens fortjenestemedalje.
Medaljen ble tildelt for det store samfunnsengasjement Jahn har nedlagt,
bl.a. gjennom dette frivillige arbeidet for Austjord musikkorps gjennom 32 år
samt hans yrkesmessig innsats innen brann- og beredskaps-arbeidet i Ringerike kommune i over 40 år,

Nedenfor kan vi presentere noen bilder fra arrangementet i Ringerike rådhus 29. september:

:


/Jahn_1

Korpset er i gang med konserten for kommunestyret.

/Jahn_2

Korpsmedlemmene elsker å opptre,
og litt spesielt er det å opptre for kommunestyret.

/Jahn_3

Dirigent Yngve Rubach orienterer om hva som skal spilles og
om arbeidet med korpset.

/Jahn_4

Etter avsluttet konsert utenfor kommunestyresalen,
inviterer ordfører Kjell Hansen alle inn i kommunestyresalen,
der kommunesstyret nå skal ha møte.

/Jahn_5

Men før de begynner møtet, kaller ordføreren fram Jahn Nørve.
Her følger overrekkelsen av Kongens fortjenestemedalje,
etter først en vel begrunnet tale av ordføreren,
der bakgrunnen for tildelingen presenteres.

/Jahn_6

Ordføreren sammen med kveldens hovedperson.

/Jahn_7

Etter utdelingen inviterer ordføreren
Jahn Nørve sammen Austjord musikkorps og andre gjester
til en hyggelig bespisning for Jahn.
Overraskende og hyggelig for Jahn var det at
hans nærmeste familie dukket opp på arrangementet.


/Jahn_8

Overrasket hovedperson, men blid som alltid.

/Jahn_9

Jahn og ordføren i hyggelig samtale under bespisningen.
Mye å prate om for "kara fra Blyberg-haugen".

/Jahn_10

Bevertningen bestod av snitter og bløtkake.
Her ser du den fantastiske bløtkaka ordføreren vartet opp med i anledningen.

/Jahn_11

Jahn avslutter arrangementet ved å takke ordfører
og Austjord musikkorps for æresbevisningen.
Det ble vel avslørt at Austjord musikkorps var initiativtageren,
men godt fulgt opp av ordføreren
gjennom sin anbefaling til Kongen.
Nå gjenstår et besøk til Kongen for Jahn.